Centralna witryna logowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie
Logowanie do poczty oraz aplikacji pakietu Office 365:
Logowanie aplikacji Teams:
Logowanie do dziennika UONET+ Vulcan: