Centralna witryna logowania Zespołu Szkół Ponadpostawowych w Kleszczowie
Logowanie do poczty oraz aplikacji pakietu Office 365:
Logowanie do dziennika UONET+ Vulcan: